Panasonic MK-G1300PWTN

k5

k5

– Công suất : 220W-220V  
– Bảo hành 12 tháng
– Hàng Nhật